Årsmøte 2021

Vestre Jakobselv Jeger- og fiskeforening innkaller medlemmer til årsmøte 8. April kl 18:00 i Vadsø kultursal. 
Styret gjør medlemmene oppmerksom på at møtedato, møteform og møtested kan endres på grunn av covid-19 situasjonen. Styret vil informere om eventuelle endringer ved å sende ut e-post til medlemmene og oppdatere hjemmesiden. Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet må melde seg på i forkant av møtet. Påmelding skjer ved at medlemmer sender svar på innkallingen til vestrejjff@gmail.com
Revisjonsberetningen legges fram sønsdag på vår hjemmeside på denne siden.
Medlemmer som ønsker å sende inn saker til årsmøtet kan bruke samme e-postadresse. Frist for innkommende forslag er to uker før årsmøtedatoen.

Vedlegg til årsmøte:
Årsmøte sakspapirer
Årsoppgjør 2020
Revisorberetning 2020

Mvh
Styret