Referater & høringer

2024-12-07 – Justering av kvote
2024-22-03 – Protokoll årsmøte 12. mars 2024
2024 – Årsberetning 2023
2024 – Årsregnskap VJJFF 2023 -Med noter
2024 – Revisors Beretning VJJFF 2023
2024 – Årsmote saker.pdf
2024-30-01 – Årsmøte Innkalling
2023-11-04 – Valg 2023
2023-23-03 – Kontospesifisert Årsregnskap VJJFF 2022
2023-23-03 – Revisors Beretning VJJFF 2022
2023-23-03 – Årsregnskap VJJFF 2022
2023-21-03 – Årsmøte Innkalling
2023-11-03 – Sesongevaluering 2022
2022-07-04 – Protokoll årsmøte 7. April 2022
2022 – Årsmote-saksliste
2022 – Årsregnskap VJJFF 2021
2022 – Sesongevaluering-2021-VJJFF-vedlegg-årberetning
2022-04-01 – Sesongevaluering 2021
2021-08-12 – Referat styremøte 08.12.21
2021-27-06 – Referat styremøte 27.06.21
2021-08-04 – Protokoll årsmøte 8. April 2021
2021-21-03 – Revisorberetning 2020
2021-19-03 – Årsmøte 2021 sakspapirer
2021-16-03 – Årsoppgjør 2020
2020-09-03 – Protokoll årsmøte VJJFF 9. mars 2020
2020-17-02 – Innkalling og saksliste -ÅRSMØTE 2020 VESTRE JAKOBSELV JEGER OG FISKEFORENING
2019-22-05 – Protokoll årsmøte VJJFF 22. mai 2019
2019-22-05 – SAKSLISTE – ÅRSMØTE 2019 VESTRE JAKOBSELV JEGER OG FISKEFORENING
2019-22-05 – Innkommende saker til årsmøte 2019 Vestre Jakobselv jeger og fiskeforening
2017-10-03  AVGJØRELSE ANGÅENDE FISKEKORTSALG I VESTRE JAKOBSELV
2017-28-02 – Referat årsmøte 2016
2015-29-05 – Referat årsmøte 2014 – AVGJØRELSE ANGÅENDE FISKEKORTSALG I VESTRE JAKOBSELV 2014
2015-04-11 – Referat medlemsmøte
2011-10-05-Referat_styremøte
2011-28-03 – Referat styremøte
2011 – Årsberetning_fellesstyret_2011
2010-05-05-Referat_styremøte
2010-05-06-Høring_klubbvika

VJJFF Vedtekter
Vedtekter for Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening

Diverse:
2011-03-05-Vedtak_15-21regelen