Fiskeregler

Fiskeregler Vestre Jakobselv.
Gjeldende fra kl 00.00 den 01 juni til kl. 24.00 den 31. august.

<<Last ned PDF>>

TypeSonerJuniJuliAugust
Flue: flyte line1-2-3-4-5JaJaJa
Flue: Synkesnøre1-2-3-4-5JaJaNei
Flue: Fortyngede fluer – Tuber med metallkrop1-2-3-4-5JaNeiNei
Flue: Tuber med conehead1-2-3-4-5JaJaJa
Sluk – spinner – wobbler1-2JaNeiNei
Sluk – spinner – wobbler max 12 gr3-4-5JaJaNei
Markfiske1-2JaJaNei
Markfiske3-4-5JaJaJa
Søkke1-2-3-4-5JaNeiNei
Huk/klepp1-2-3-4-5NeiNeiNei

Utstyr:

 • Desinfisering av utstyr og fiskeutstyr, samt andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor Nord Varangers grenser skal være desinfisert. Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskap m.m. skal forevises ved kjøp av fiskekort, bringes med under fisket og forevises fiskeoppsyn på forespørsel. Kun desinfisering utført i Nord Varanger godkjennes.
 • Kun en stang med til sammen tre kroker er tillatt. (En trippelkrok regnes som tre kroker).
 • Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun flytende dupp eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten.
 • Krokstørrelsen mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
 • Det er forbudt å dyppe fiskeredskapen i organiske ekstrakter eller tilsette luktstoffer.

Fiske:

 • Bevegelig fiske praktiseres. Start øverst i kulpen og fisk med strømmen. Den som
  lander/mister fisk stiller seg bakerst i fiskerkøen.
 • Det er ikke tillatt å fiske oppstrøms med våtflue. Oppstrøms-fiske er kun tillat med tørrflue og
  meitemark.
 • Det er ikke tillatt å fiske opp/nedstrøms i fredningssoner (snøre, fortommer eller fluer må ikke
  komme inne i fredningssonen). Det er forbudt å fiske i de angitte fredingssonene.
  Fredningssonene er skiltet og angitt i rødt på kartet langs elva.
 • Esbensen- og båtkulpen på østsiden av elven er privat grunn. Det er ikke tillat å fiske i kulpene
  uten avtale med grunneier.
 • Vinterstøing er fredet og må gjennutsettes.
 • Sjørøye er fredet og må gjennutsettes.
 • Minstemål laks 35 cm.
 • Minstemål ørret 25 cm.
 • Fra 1.6 og ut sesongen skal all ho atlanterhavslaks gjenutsettes. Det er ikke tillatt å avlive ho
  atlanterhavslaks.
 • Fra 1.6 og ut sesongen skal all atlanterhavslaks over 70 cm. gjenutsettes. Det er ikke tillatt å
  avlive atlanterhavslaks over 70 cm. uansett kjønn.
 • Fra 1.6 og ut sesongen er det tillatt å avlive 2 atlanterhavslaks per døgn, uansett fiskekorttype.
  Når døgnkvoten er nådd skal fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter (ingen fri c & r).
 • Fra 1.6 og ut sesongen er det tillatt å avlive 15 atlanterhavslaks. Når sesongkvote er nådd skal
  fisket avsluttes (ingen fri c & r).
 • Oppstår det situasjoner der fiskeren ikke kan følge reglene, kontaktes elveoppsyn.
 • Pukkellaks skal avlives.

Kvote for lokalbefolkningen (bosatte i Vadsø kommune)

 • Sesongkvote for personer bosatt i Vadsø kommune er to avlivet atlanterhavslaks laks over 70 cm.
 • Fra 24.06.2022 – 31.07.2022 er det tillat å avlive inntil en holaks.
 • Fra 01.08.2022 – 31.08.2022 er det kun tillat å avlive hannlaks. All holaks er fredet og skal gjenutsettes. Det er ikke lov å avlive holaks.

Rapportering av fangst:

 • Den som fisker etter anadrom laksefisk plikter å gi opplysninger om fangsten til rettighetshaver så snart som mulig. Dette kan gis på fastsatt skjema eller elektronisk på elveguiden.no
  Unnlatelse av å innlevere fangstrapport vil føre til tap av retten til å kjøpe fiskekort neste sesong.

Soneinndeling:

 • Sone 1 fra riksveien til fredningssonen, ca. 3 km.
 • Sone 2 fra Andre-fossen til Fjerde-fossen, ca. 4 km.
 • Sone 3 fra Fjerde-fossen til Aldonen, ca. 5 km.
 • Sone 4 fra Aldonen til øvre Flintelv.
 • Sone 5 fra øvre flintelv til

Ordensregler:

 • Overfør gode holdninger til barn og unge i elva. Slipp de unge til.
 • Det er forbudt å slenge fra seg søppel langs elva. Søppelet kastes i søppeldunker eller tas med hjem. Fisk og fiskeslo skal ikke kastes i søppeldunkene. Fiskeslo skal heller ikke levnes ved elvebredden, både med hensyn til smittefare og trivsel langs elva. Følg skilting langs elva.
 • Alle som skal fiske i Vestre Jakobselv: skal ha gyldig fiskekort, statskort og IDENTIFIKASJONSBEVIS. Kortene skal alltid bringes med under utøvelse av fiske og fremvises når vakten ber om det.
 • Observerer du ulovlig fiske så meld fra.
 • Teltning: Minst 100m fra elven, bruke eksisterende bålplasser

Vakt telefon: 900 67 707