Fiskeregler

Fiskeregler Vestre Jakobselv.
Gjeldende fra kl 00.00 den 01 juni til kl 24.00 den 31 august.

<<Last ned PDF>>

TypeSonerJuniJuliAugust
Flue: flyte line1-2-3-4-5JaJaJa
Flue: Synkesnøre1-2-3-4-5JaJaNei
Flue: Fortyngede fluer – Tuber med metallkrop1-2-3-4-5JaNeiNei
Flue: Tuber med conehead1-2-3-4-5JaJaJa
Sluk – spinner – wobbler1-2JaNeiNei
Sluk – spinner – wobbler max 12 gr3-4-5JaJaNei
Markfiske1-2JaJaNei
Markfiske3-4-5JaJaJa
Søkke1-2-3-4-5JaNeiNei
Huk/klepp1-2-3-4-5JaJaNei

Utstyr:

 • Desinfisering av utstyr og fiskeutstyr, samt andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor Nord Varangers grenser skal være desinfisert. Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskap m.m. skal forevises ved kjøp av fiskekort, bringes med under fisket og forevises fiskeoppsyn på forespørsel. Kun desinfisering utført i Nord Varanger godkjennes.
 • Kun en stang med til sammen tre kroker er tillatt. (En trippelkrok regnes som tre kroker).
 • Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun flytende dupp eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten.
 • Krokstørrelsen mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
 • Det er forbudt å dyppe fiskeredskapen i organiske ekstrakter eller tilsette luktstoffer.

Fiske:

 • Bevegelig fiske praktiseres. Start øverst i kulpen og fisk med strømmen. Den som lander/mister fisk stiller seg bakerst i fiskerkøen.
 • Det er ikke tillatt å fiske oppstrøms med våtflue. Oppstrøms-fiske er kun tillat med tørrflue og meitemark.
 • Det er ikke tillatt å fiske opp/nedstrøms i fredningssoner (snøre, fortommer eller fluer må ikke komme inne i fredningssonen).
 • Det er forbudt å fiske i de angitte fredingssonene. Fredningssonene er skiltet og angitt i rødt på kartet langs elva.
 • Esbensen- og båtkulpen på østsiden av elven er privat grunn. Det er ikke tillat å fiske i kulpene uten avtale med grunneier.
 • Holaks er total fredet i august måned og skal gjennutsettes.
 • Vinterstøing er fredet og må gjennutsettes.
 • Sjørøye er fredet og må gjennutsettes.
 • Minstemål laks 35 cm.
 • Minstemål ørret 25 cm.
 • I hele sesongen er det ikke tillatt å avlive mer enn 3 laks pr. fiskedøgn i alle soner. Når du har tatt 3 laks på land og avlivet dem, skal fisket avsluttes for det døgnet. Anbefaler å ikke avlive mer enn 20 laks i sesongen. Når døgnkvoten er nådd skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.

Rapportering av fangst:

 • Den som fisker etter anadrom laksefisk plikter å gi opplysninger om fangsten til rettighetshaver så snart som mulig. Dette kan gis på fastsatt skjema eller elektronisk på elveguiden.no
  Unnlatelse av å innlevere fangstrapport vil føre til tap av retten til å kjøpe fiskekort neste sesong.

Soneinndeling:

 • Sone 1 fra riksveien til fredningssonen, ca. 3 km.
 • Sone 2 fra Andre-fossen til Fjerde-fossen, ca. 4 km.
 • Sone 3 fra Fjerde-fossen til Aldonen, ca. 5 km.
 • Sone 4 fra Aldonen til øvre Flintelv.
 • Sone 5 fra øvre flintelv til

Ordensregler:

 • Overfør gode holdninger til barn og unge i elva. Slipp de unge til.
 • Det er forbudt å slenge fra seg søppel langs elva. Søppelet kastes i søppeldunker eller tas med hjem. Fisk og fiskeslo skal ikke kastes i søppeldunkene. Fiskeslo skal heller ikke levnes ved elvebredden, både med hensyn til smittefare og trivsel langs elva. Følg skilting langs elva.
 • Alle som skal fiske i Vestre Jakobselv: skal ha gyldig fiskekort, statskort og IDENTIFIKASJONSBEVIS. Kortene skal alltid bringes med under utøvelse av fiske og fremvises når vakten ber om det.
 • Observerer du ulovlig fiske så meld fra.
 • Teltning: Minst 100m fra elven, bruke eksisterende bålplasser

Vakt telefon: 900 67 707