Fiskeregler

Fiskeregler Vestre Jakobselv.
Gjeldende fra kl 00.00 den 01 juni til kl. 24.00 den 31. august.

<<Last ned PDF>>

TypeSonerJuniJuliAugust
Flyteline1-2-3-4-5JaJaJa
Synkeline1-2-3-4-5JaJaNei
Fortyngede fluer1-2-3-4-5JaNeiNei
Fluer med conehead1-2-3-4-5JaJaJa
Sluk, spinner, wobbler. Barn til og med 16 år.1-2-3-4-5Ja
Ja
(12gr)
Ja
(12gr)
Sluk, spinner, wobbler. Fra 17 år og eldre.1-2-3-4-5JaNeiNei
Sluk, spinner, wobbler. (max 12 gr) Fra 17 år og eldre.3-4-5JaJaNei
Markfiske3-4-5JaJaJa
Markfiske1-2JaJaNei
Markfiske. Barn til og med 16 år.1-2-3-4-5JaJaJa
Søkke1-2-3-4-5JaNeiNei
Huk/klepp1-2-3-4-5NeiNeiNei

Utstyr:

 • Desinfisering av utstyr og fiskeutstyr, samt andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor Nord Varangers grenser skal være desinfisert. Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskap m.m. skal forevises ved kjøp av fiskekort, bringes med under fisket og forevises fiskeoppsyn på forespørsel. Kun desinfisering utført i Nord Varanger godkjennes.
 • Kun en stang med til sammen tre kroker er tillatt. (En trippelkrok regnes som tre kroker).
 • Ved fiske med flue eller mark (unntak Juni) er ett oppheng tillatt, og kun flytende dupp eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten.
 • Krokstørrelsen mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
 • Det er forbudt å dyppe fiskeredskapen i organiske ekstrakter eller tilsette luktstoffer

Fiske:

 • Bevegelig fiske praktiseres. Start øverst i kulpen og fisk med strømmen. Den som lander/mister fisk stiller seg bakerst i fiskerkøen.
 • Det er tillat å fiske oppstrøms, men ikke lov å krøke/ huke fisk.
 • Det er ikke tillatt å fiske opp/nedstrøms i fredningssoner (snøre, fortommer eller fluer må ikke komme inne i fredningssonen). Det er forbudt å fiske i de angitte fredingssonene. Fredningssonene er skiltet og angitt i rødt på kartet langs elva.
 • Hermann-kulpen fredes når flyteristfellen er satt opp.
 • Fra fredningssonen nedenfor 1. fossen og ned til og med flatberget (skiltet) er det kun lov å fiske med flue.
 • Esbensen- og båtkulpen på østsiden av elven er privat grunn. Det er ikke tillat å fiske i kulpene uten avtale med grunneier.
 • Vinterstøing er fredet og må gjennutsettes.
 • Sjørøye er fredet og må gjennutsettes.
 • Minstemål atlanterhavslaks 35 cm.
 • Minstemål sjøørret 25 cm.
 • Minstemål brunørret 25 cm.
 • Pukkellaks skal avlives og meldes inn i Elveguiden som fangst.

Kvoter for personer bosatt utenfor Vadsø kommune:

 • Fra 1.6 og ut sesongen er det tillatt å avlive 10 atlanterhavslaks. Når sesongkvote er nådd skal fisket avsluttes (ingen fri C&R).
 • Fra 1.6 og ut sesongen er det tillatt å avlive 1 atlanterhavslaks per døgn, uansett fiskekorttype. Når døgnkvoten er nådd skal fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter (ingen fri C&R).
 • All ho atlanterhavslaks er fredet gjennom hele fiskeperioden.
 • Det er kun tillatt å avlive en hann atlanterhavslaks over 80 cm i sesongen.
 • Oppstår det situasjoner der fiskeren ikke kan følge reglene, kontaktes elveoppsyn.

Kvote for lokalbefolkningen (bosatte i Vadsø kommune)

 • Fra 1.6 og ut sesongen er det tillatt å avlive 15 atlanterhavslaks. Når sesongkvote er nådd skal fisket avsluttes (ingen fri C&R).
 • Fra 1.6 og ut sesongen er det tillatt å avlive 2 atlanterhavslaks per døgn, uansett fiskekorttype. Når døgnkvoten er nådd skal fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter (ingen fri C&R).
 • All ho atlanterhavslaks er fredet gjennom hele fiskeperioden.
 • Sesongkvote for personer bosatt i Vadsø kommune er det kun lov å avlive to hann atlanterhavslaks laks over 80 cm. i sesongen.
 • Oppstår det situasjoner der fiskeren ikke kan følge reglene, kontaktes elveoppsyn.

Rapportering av fangst:

 • Den som fisker etter anadrom laksefisk plikter å gi opplysninger om fangsten til rettighetshaver så snart som mulig. Dette kan gis på fastsatt skjema eller elektronisk på www.elveguiden.no. Unnlatelse av å innlevere fangstrapport vil føre til tap av retten til å kjøpe fiskekort neste sesong

Soneinndeling:

 • Sone 1 fra riksveien til fredningssonen, ca. 3 km.
 • Sone 2 fra Andre-fossen til Fjerde-fossen, ca. 4 km.
 • Sone 3 fra Fjerde-fossen til Aldonen, ca. 5 km.
 • Sone 4 fra Aldonen til øvre Flintelv.
 • Sone 5 fra øvre flintelv til ovenfor Stallobekken.

Ordensregler:

 • Overfør gode holdninger til barn og unge i elva. Slipp de unge til.
 • Det er forbudt å slenge fra seg søppel langs elva. Søppelet kastes i søppeldunker eller tas med hjem. Fisk og fiskeslo skal ikke kastes i søppeldunkene. Fiskeslo skal heller ikke levnes ved elvebredden, både med hensyn til smittefare og trivsel langs elva. Følg skilting langs elva.
 • Alle som skal fiske i Vestre Jakobselv: skal ha gyldig fiskekort, statskort og IDENTIFIKASJONSBEVIS. Kortene skal alltid bringes med under utøvelse av fiske og fremvises når elveoppsynet ber om det.
 • Observerer du ulovlig fiske så meld fra.
 • Teltning: Minst 100m fra elven, bruke eksisterende bålplasser

Vakt telefon: 900 67 707