Forvaltningstiltak / Management measures

Vi har besluttet å gjøre tiltak i forvaltningen grunnet bekymringsverdig lite oppgang av atlanterhavslaks.
Tiltakene er satt for å forhindre overbeskatning av bestanden i elva.
Følgende tiltak innføres fra og med 08.07.2021:
• Døgnkvote/ bag limit på en laks pr. fisker.
• All hunnlaks over 70 cm. skal settes ut.
• All hannlaks over 70 cm. anmodes å sette ut.
• Det er kun tillat å ta/slakte 15 laks til sammen i løpet av hele fiskeperioden.

Vi innfører disse tiltakene for å sikre nok gytefisk til høsten slik at produksjonsåret 2021 blir bra. Tiltakene kan oppheves dersom det viser seg at det kommer mer laks kommende uker. Vi håper på forståelse. Dette gjør vi for laksen og fremtiden!

Mvh.
Vestre Jakobselv Jeger- og Fiskeforening

Management measures
We have decided to take measures in the management of the river because of the poor runs of Atlantic salmon.
The measures are set to prevent over-taxation of the population in the river.
The following measures will be introduced from 08.07.2021:
• Daily quota/baglimit of one salmon per fisher
• All female salmon over 70 cm are to be released
• All male salmon over 70 cm are requested to be released
• It is only permitted to catch/slaughter a total of 15 salmon during the entire fishing season

We are introducing these measures to secure enough spawning fish so that the production year of 2021 will be good. The measures can be revoked if it turns out that there will be more salmon in the coming weeks. We hope for understanding. We do this for the salmon and for the future!

With regards, Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening