VJJFF søker daglig leder

Vestre Jakobselv Jeger- og Fiskeforening, Vadsø

Daglig leder for vakker lakseelv

Er du friluftsinteressert, med jakt og/eller fiske som dine hobbyer? Her er en unik sjanse til å kunne få betalt for din hobby i form av oppgaver knyttet til stillingen.Elva byr på utrolig vakker natur på sin vei mot fjorden gjennom åpne landskaper i den øvre delen, til canyons og vakre vannfall i den nedre del. Det er et rikt dyreliv som holder til langs elva. Ørn, falk, ryper, elg og reinsdyr er noen kjente arter du kan møte på.

Vestre Jakobselv har sitt utspring på Varangerhalvøya og munner ut i Varangerfjorden 18 km vest for Vadsø. Elva er ca 43 km og starter høyt oppe i nasjonalparken fra en liten renne, og vokser seg større og større på sin vei ut mot Varangerfjorden. Elva er stort sett lakseførende hele veien. Elva har siden 2010 vært en av Norges beste smålakseelv (hvis ikke den beste). Laksebestanden domineres av små- og mellomstor laks, men også en del storlaks.

Ta en titt på vår hjemmeside www.jakobselva.no eller vår facebook side.

Jakobselva har en vaktordning/forvaltingsarbeid i perioden fra 01. juni til 30. september. I fiskesesongen (22. juni-30. august) er det 2 elvevakter på hele tiden, samt en frivillig vaktordning.

I den nedre del av elva er det 4 fosser og i alt er der 5 fisketrapper. Elveoppsynet og daglig leder har ansvaret for drift av og tilsyn av trappene, herunder vedlikehold og registeringer av passeringer i fisketeller.

Daglig leder vil ha ansvaret for driften av elven gjennom året, og må påregne å bruke mye tid under laksesesongen. Sammen med styret og elvevaktene, skal daglig leder sikre en god drift av foreningen, sikre at forpaktningsjobben gjennomføres forsvarlig og bidra konstruktivt i samarbeidet med foreningens ulike samarbeidsparter. Arbeidsoppgavene er varierte, og store deler av sommeren og høsten gir det en unik mulighet til å være tilstede i naturen og følge utviklingen i vassdraget.

Arbeidsoppgaver:

· Arbeidsområdet er hele vassdraget tilknyttet forpakteransvaret til Vestre Jakobselv Jeger- og Fiskeforening, og foreningens virke
· Økonomiforvaltning
· Utarbeide driftsplan for elveforpaktningen
· Organisering, oppfølging, opplæring og tilsyn med frivillige elvevakter og ansatte elvevakter. Fastsette og/eller godkjenne vaktturnuser til ansatte som går utover avtalt arbeidstid
· Anmeldelse av overtredelser
· Veiledning og tilrettelegging for fiskere og besøkende langs elven
· Administrere tilsyn og vedlikehold av laksetrapper, hytter m.v
· Fangstrapportering til FEFO
· Følge opp fiskekortsalget (Et elektronisk system)
· Må kunne kjøre ATV og bil.
· Tett samarbeid og oppgaveutførelse med styret i VJJFF
· Posthåndtering
· Listen over oppgaver er ikke uttømmende

Ønsket kompetanse:

· Høyskole eller universitetsutdannelse. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
· Leder eller veiledererfaring
· Økonomiforvaltning
· IKT og systemerfaring
· Erfaring fra friluftsliv, jakt og/eller fiske
· Gode skriftlige og muntlige ferdigheter
· Beherske engelsk skriftlig og muntlig
· Kunne kommunisere på samisk og finsk
· Evne å gjøre/ eller planlegge vedlikeholdsarbeid

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som tar egne initiativ, er systematisk og strukturert, og som har gode relasjonelle evner.

For stillingen kreves plettfri vandel.

Søknadsfrist er 10 februar 2021.

Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening, v/leder Willy Pedersen, 9800 Vadsø. Epost: vestrejjff@gmail.com Telefon: 971 72 971

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/272cf3a5-1c99-4274-bd9d-4d234bef1ec5