Evaluering av sesong 2020

Evaluering av sesong 2020

I 2020 ble det fanget totalt 2969 laks. 2399 hannfisk og 570 hunfisk.
Prosentvis fordeling for 2020 er: Hunnfisk: 19,2%. Hannfisk: 80,8%

I 2019 ble det fanget totalt 2338 laks. 1560 hannfisk og 778 hunnfisk. Prosentvis fordeling for 2019 er: Hunnfisk: 33,28 %. Hannfisk: 66,72 %

Dette viser en reduksjon i antall Holaks fra 2019 til 2020 på om lag 14,1 prosent.
Midtveis evalueringen i 2019 viser også at Jakobselva laks mellom 3 og 7 kg er den vektklassen med svakest resultat i henhold til gytebesandsmålene.

Midtsesongsevalueringen for 2020 skiller ikke på vektklassene, men gir kun en samlet vurdering av totalt antall fanget laks i kilo.

VJJFF har været bekymret for situasjonen og har hatt en løpende kontakt med FEFO og biolog som holder tilsyn med elva. De tilbakemelding vi har fått fra biolog etter de har været på befaring, dykket og el fisket etter smolt, er at det mye smolt i elva, og vi ligger over gytestandsmålet, men samtidig må vi følge med.

Styret vil på sen-høsten og i vinter vurdere om det må gjøres tiltak for å endre en nedadgående tendens. Medlemmer bes sende inn forslag og innspill for tiltak som kan avhjelpe og føre til bedre bestandsutvikling for holaksen, til Vestrejjff@gmail.com.

Trappen 1 og 3 fossen:

Telleren i 1 fossen ble satt ut den 25 juni og tatt opp den 22 oktober, telleren har være i funksjonell stort sett helle tiden:
1 fossen:
I 2020 passerte 4005 laks telleren.
I 2019 passerte 2964 laks telleren.
I 2018 passerte 4898 laks telleren.
I 2017 passerte 6458 laks telleren.
I 2016 passerte 4682 laks telleren.

Russerlaks og Oppdrettslaks

I sesong 2020 ble der registrerte 2 russerlaks på laksebørsen, der blev dykket 4 gang i elva og dere blev ikke observerte russer eller oppdrettslaks.

Vi må nok forvent en stor oppgang av russerlaks i sesong 2021.

Mvh VJJFF